Prognoser for fremtiden

Boelplan A/S har fokus på at hjælpe kommunerne med planlægning. Kapacitet og behov skal gå op i en højere enhed.

Prognoser, formidling og analyser
Du får analyseret dine demografiske data. Du får beregnet en befolkningsprognose. Og du viser prognosen på jeres hjemmeside sammen med aktuelle befolkningstal. Vi har værktøjet, ProPlan GIS, og vi hjælper dig gerne, hvis du da ikke vælger at klare det hele selv. Hvis du vil analysere mulige kapacitetstilpasninger på skoleområdet eller på dagpasningsområdet, er det en smal sag for Proplan GIS.