Om Boelplan A/S

Værktøjer til planlægning og beslutningsstøtte

om-osBoelplan A/S har siden 2002 gjort hverdagen lettere for kommunerne. Vi giver kommunerne værktøjer til kvalificeret, målrettet planlægning og velunderbygget beslutningstagning.

Vi kan lide at skabe unikke produkter. Det gør vi ved at skabe løsninger, der er tæt på brugernes behov, som inddrager mange aspekter, som tager hensyn til helheden, og som anvender nye metoder.

Befolkningsprognosen med håndtering af geografien (GIS) er et eksempel på det. Fleksibel visning på nettet af befolkningsprognosen er et andet eksempel.

Ejer og bestyrelse

Firmaet, som har eksisteret siden 2002, ejes af civilingeniør, Ph.D., HD Søren Boelskifte, der har specialiseret sig i anvendt statistik, og som har arbejdet med planlægning inden for det kommunale område og sundhedsområdet i en lang årrække.

Bestyrelsesmedlemmer ud over Søren Boelskifte er

Formand: Børge Witthøft, tidligere koncerndirektør i Terma A/S og nuværende medlem af en række andre virksomhedsbestyrelser.

Anders G. Christensen, tidligere borgmester i Favrskov Kommune, nu selvstændig inden for rådgivning. Medlem af en række bestyrelser inden for det offentlige og private erhvervsliv

Samarbejdspartnere

Når løsningerne kræver specialistviden ud over vores egne kompetencer, trækker vi på vores samarbejdspartner Geosite.

Løsninger baseret på analyser

Planlægning på kort sigt er at optimere driften, at gøre det rigtigt. Planlægning på lang sigt er at optimere funktionerne, at gøre det rigtige. Vi udfører planlægningsopgaver, hvor det kvantitative element har en fremtrædende plads. På den måde hjælper vi kommunerne med at komme fra data via information til viden og beslutning.

Analyser giver grundlaget for planlægningen. Det er planlægningen, der er væsentlig. Derfor indgår ordet planlægning – i forkortet form – i firmanavnet. Alt det man gør, før man tager beslutninger og bevæger sig i en bestemt retning, på kort og på langt sigt.

Vores logo

Logoet symboliserer, at der skal være struktur, ligesom der skal være perspektiv. Planlægning er systematisk, firkantet, skarp, og det er samtidig vigtigt at se det hele på flere måder for at få alle de gode ideer frem.