Passer jeres nuværende skolekapacitet til behovet, er det en løsning at etablere en overbygningsskole, og hvordan kommer behovet til at udvikle sig over de næste 10 år i kommunen?

Det er blandt de spørgsmål, vi med en skoleprognose fra værktøjet ProPlan GIS hjælper kommuner over hele landet med at besvare.

ProPlan GIS er et stærkt analytisk redskab til kommuner. Det er med til at sikre en succesfuld udvikling af skolerne år for år.

ProPlan GIS skoleprognosen kan hjælpe dig bl.a. med at:

  • Inddele og ændre skoledistrikter mest hensigtsmæssigt
  • Forudsige vækst i skolernes elevtal i forhold til befolkningsprognosen, privatskoleelever, distriktskrydsere mv.
  • Planlægge hvilke skoler der skal udbygges som de næste
  • Sikre skoleprognoser der år for år justeres til de aktuelle tal

Ring 86 91 29 42 eller skriv til info@boelplan.dk for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kombiner skoleprognose med årlig workshop

En befolkningsprognose med Boelplan er ikke blot et Excel-ark – selvom det er muligt for dig med et enkelt klik at eksportere netop til en Excel-fil.

Det er et simuleringsværktøj, hvor du har mulighed for selv at tegne grænserne inden for kommunen og derved ændre opdelingen af de nuværende skoledistrikter. Det løser problemer, som at en skole har ramt sin kapacitet, mens en anden har mere plads – hvor skal grænsen lægges?

Og hvad kommer der til at ske over de næste 10 år med den nuværende befolkningsprognose?

Med en skoleprognose har du mulighed for at foretage den rigtige beslutning for de næste 10 år allerede i dag. Det skaber tryghed, sikkerhed og er den billigste løsning for kommunen på sigt, da det koster, hver gang skoler skal udbygges.

Flere af vores kunder, som eksempelvis Albertslund Kommune, supplerer deres brug af ProPlan GIS til deres skoleprognose med en årlig workshop med deltagelse fra Boelplan. Her evalueres sidste års prognose, og årets kommende skoleprognose drøftes over en eftermiddag med fagligt input fra de forskellige grupper samt Boelplan.

Skoleprognosen baseres på GIS (Geografisk Informations System), så du som bruger har mulighed for at simulere effekten af en række tiltag og ændrede grænser med det samme. Du er sikker på med skoleprognosen, at distrikterne inddeles bedst muligt, før de faktiske grænser ændres, og udmelding sker til kommunens borgere.

Skoleprognoser og skolestruktur

Ved hjælp af skoleprognosen i ProPlan GIS kan du simulere den fremtidige inddeling af distrikter, valg af overbygningsskoler og i det hele taget den fremtidige skolestruktur. Alt sammen med et enkelt brugerværktøj.

For dig som bruger er det nemt at eksportere data fra skoleprognoseværktøjet ProPlan GIS til andre med interesse for skoleplanlægningen. Det kan være i form af kort og excel-filer. Du kan også vælge at lægge informationerne ud på kommunens hjemmeside.

Det er selvfølgelig muligt at vise flere skoleprognoser – eksempelvis en, der tager højde for opførelse af en ny bydel og en, der tager hensyn til en hurtigere stigning i antallet af indbyggere end hvad der ventes af kommunen.

Planlægning af den fremtidige skolekapacitet er et vigtigt emne i de fleste kommuner.

Vi glæder os til at hjælpe dig i gang på 86 91 29 42 eller mail info@boelplan.dk.