Eksempler på analyser udført med ProPlan GIS

Nogle gange er det ikke nok med en prognose. Der skal specielle analyser til for at gøre os klogere. Her kan ProPlan GIS være en stor hjælp. Og du kan trække på de erfarne konsulenter, som har udført og ’opfundet’ en lang række analyser. Her er nogle eksempler på de spørgsmål, du kan få belyst, og som vi har svaret på for en række kommuner.

Du kan udføre væsentlige analyser, hvor du drager nytte af, at ProPlan GIS dels indeholder geografiske data, som kan vises på kortet, og dels indeholder en rigdom af historiske data.

Passer kapacitet med behov?

Det er en løbende opgave i kommunerne at få kapacitet og behov til at gå op i en højere enhed. Det gælder på skoleområdet, på dagpasningsområdet, på ældreområdet og for flere andre områder også. 

 • Optimering af skoledistrikter: Hvordan skal skoledistrikterne ændres? Simulering af forskellige muligheder.
 • Optimering af skolestruktur: Skal vi sammenlægge skoledistrikter? Skal vi etablere overbygningsskoler?
 • Tilpasning af kapacitet på dagpasningsområdet: Skal vi nedlæggelse, oprettelse eller sammenlægge institutioner. Regn på konsekvenserne. 

Tiltrækkende bedstemødre?

Hvordan kan vi få flere tilflyttere, og hvad motiverer tilflytterne? Er det pasningsmulighed for børnene, når de er syge?

 • Hvad tiltrækker tilflytterne? Tiltrækkende bedstemødre: hvor mange børn har en mormor eller en farmor i kommunen?
 • Hvor flytter tilflytterne hen? I hvilke distrikter? Hvad er fordelingen på alder, boligstørrelse og distrikter?
 • Hvem flytter ind i vores nybyggeri? Aldersprofil og husstandsstørrelser for indflyttere. Tiltrækker vi børnefamilier? Er det egne borgere eller folk udefra?
 • Hvordan flytter indbyggerne internt? Bliver ledige boligerne tilflyttet af nye borgere eller interne tilflyttere? Er der forskel på distrikterne? Hvad er fordelingen på alder, boligstørrelse og distrikter.

Placering i kommunen

Et vigtigt emne er hvor kommunens faciliteter skal placeres. Her er der hjælp at hente med ProPan GIS:

 • Hvor skal vi placere vores ældrecentre? Hvor flytter de ældre hen, når de flytter? Flytter de til den centrale by, eller flytter de til den nærmeste lille by?
 • Har vi nok sportshaller? Hvor mange personer har mere end 5 km til en sportshal?

Udvikling og demografi

De mange data giver dig svar på en lang række andre spørgsmål. Enkelt med ProPlan GIS.

 • Demografi på sogne. Hvor mange i hver aldersgruppe er der i mit sogn?
 • Udvikling af landsbyerne. Hvordan har udviklingen været i de forskellige landsbyer? Udvikler de sig ens?
 • Hvilken effekt på befolkningstallet vil forskellige scenarier for nybyggeri have? Sammenligning direkte af forskellige scenarier.
 • Udvikler befolkningen sig som prognosen siger, specielt de små børn? Løbende udtræk og præsentation af befolkningsudviklingen. Kan opdeles på alder og distrikt. Umiddelbart muligt i systemet.

Hvis du vil høre mere om vores erfaringer med at udforme analyser, så ring på 86912942 eller skriv til info@boelplan.dk