ProPlan GIS: Dagpasningsprognosen tæt på virkeligheden

Forsøg med kapacitetsændringer ’på papiret’, før de sættes i værk. Få svar på ’hvad nu hvis…..?’ spørgsmålene og vis resultaterne på kort. Se udviklingen i behov og kapacitet på månedsbasis.

  • Har vi kapacitet nok?
  • Hvordan svinger behovet over året?
  • Skal vi bygge nye institutioner eller skal vi drosle ned for kapaciteten?
  • Skal vi have tidlig SFO start?
  • Hvad sker der, hvis børnene kommer tidligere eller senere i børnehave?

Dagpasningsprognose på månedsbasis

En stor udfordring på dagpasningsområdet er at få kapacitet og behov til at passe sammen, hvor behovet ændrer sig fra måned til måned. ProPlan GIS dagpasningsprognosen gør det lettere for dig at møde denne udfordring og træffe de rigtige beslutninger. Med dagpasningsprognosen kan du analysere forskellige scenarier og beskrive konsekvenserne, før beslutningerne tages.

Du sammenligner kapacitet og behov for hvert pasningsdistrikt og for hele kommunen. Det sker på månedsbasis. Du kan foretage simulationer og afprøve, hvad der sker, hvis…. Du kan fx simulere effekten af kapacitetsændringer. Og du kan sammenligne de forskellige scenarier med hinanden og selv bestemme din distriktsinddeling. Du kan løbende følge udviklingen i det aktuelle børnetal og sammenligne med prognosens tal.

Befolkningsprognose og dagpasningsprognose integreret

Data til dagpasningsprognosen kommer direkte fra befolkningsprognosen. Derfor kan man beregne effekten af ændret fertilitet, ændret boligbyggeprogram og ændrede distriktsgrænser. ProPlan GIS dagpasningsprognosen medtager effekten af bl.a. distriktsafhængig pasningsgrad for hver alder, alder ved børnehavestart, model for hvem der starter i skole efter sommerferien og eventuel tidlig start i SFO for de kommende skolebørn. Der kan vises antal børn eller antal enheder.

Flere fordele ved dagpasningsprognosen

I dagpasningsprognosen indgår en række parametre, som du selv kan ændre, ligesom du selv kan ændre de parametre, der indgår i befolkningsprognosen og skoleprognosen. De forskellige simuleringer genmmer du og sammenligner direkte i ProPlan GIS. Til at illustrere prognosen får du tabeller og grafer, der vises på skærmen og som kan overføres til excel. GIS-overbygningen giver dig mulighed for direkte at få vist dine resultater på kortet.

Du kan løbende sammenligne prognosens forudsigelser med antallet af indmeldte børn. Og børnene kan vises dels i forhold til deres bopælsdistrikt, dels i forhold til distriktet for institutionen. På den måde kan du se, om nogle distrikter passer flere børn fra andre distrikter.

Ring 86 91 29 42 eller skriv til info@boelplan.dk og hør mere om de forskellige faciliteter i dagpasningsprognosen.