Analyser

Eksempler på analyser udført med ProPlan GIS

Nogle gange er det ikke nok med en prognose. Der skal specielle analyser til for at gøre os klogere. Her kan ProPlan GIS være en stor hjælp.

ProPlan GIS

Befolkningsprognosen for fremtiden

Vis resultaterne på kort. Brug jeres egne data og start budgetfasen tidligere. Få svar på ’hvad nu hvis…..?’ spørgsmålene.

Skoleprognose

ProPlan GIS: Skoleprognosen til planlægning af fremtiden

I kan analysere forslag til ny skolestruktur. Det er nemt at simulere distriktsændringer og beregne konsekvenserne.

Dagpasningsprognose

ProPlan GIS: Dagpasningsprognosen tæt på virkeligheden

Forsøg med kapacitetsændringer ’på papiret’, før de sættes i værk. Få svar på ’hvad nu hvis…..?’ spørgsmålene og vis resultaterne på kort.