Vis resultaterne på kort. Brug jeres egne data og start budgetfasen tidligere. Få svar på ’hvad nu hvis…..?’ spørgsmålene.

  • Hvad betyder det, hvis vi bygger flere boliger?
  • Hvor mange flere pensionister bliver vi?
  • Har vi markante geografiske forskelle i kommunen?
  • Tiltrækker vi børnefamilier?
  • Bliver vi flere eller færre?

Befolkningsprognosen for kommuner

Kommunerne udarbejder hvert år en befolkningsprognose, som bl.a. bruges ved budgetlægningen. Boelplan A/S har udviklet værktøjet ProPlan GIS, som minimerer arbejdet med at udforme den årlige befolkningsprognose. Det er der 26 danske kommuner, som har glæde af.

ProPlan GIS gør det lettere for dig at træffe de rigtige beslutninger. Med systemet til befolkningsprognose kan du analysere forskellige scenarier og beskrive konsekvenserne, før beslutningerne tages. Det er ligetil at analysere effekten af nybyggeri. Eller beregne hvad behovet er for ældreboliger ved en ændret dødelighed i fremtiden. Eller beregne effekten af ændringer i  fertiliteten. Du kan selv bestemme, hvilken distriktsinddeling, du vil bruge.

Befolkningsprognose på distriktsniveau

Befolkningsprognosen kan udformes på lige netop den distriktsinddeling, du har brug for. Det kan være på skoledistrikter, på dagpasningsdistrikter eller på ældredistrikter. Når du skal planlægge kapaciteten på de enkelte områder, kan du bruge ProPlan GIS til at afprøve dine forskellige ideer i modellen. Din befolkningsprognose bliver på den måde en støtte til at træffe de rigtige beslutninger.

De enkelte scenarier kan sammenlignes direkte i systemet, og du kan med et enkelt klik overføre tallene til excel. Systemet giver dig en række muligheder for at vise grafer og tabeller og ikke mindst illustrationer på kortet. Du skaber selv dit overblik, som du kan formidle videre til andre.

Befolkningsprognosen som planlægningsværktøj

En befolkningsprognose er mere end et excelark. Det er et simuleringsværktøj og et præsentationsværktøj til planlæggerne og andre, der interesserer sig for kommunens fremtid. Befolkningsprognosen svarer på de hypotetiske spørgsmål: Hvad nu hvis…  vi bygger en ny bydel, vi kan tiltrække flere tilflyttere, vi får stigende levealder? Nogle få klik og så har du en ny befolkningsprognose med ændrede forudsætninger. Udgangspunktet for modellen er, at vi flytter, når vores bolig ikke passer til vores liv.

Har vi den bedste kapacitet på skoleområdet? Skal vi justere vores skoledistrikter? Skal vi ændre på skolestrukturen? Befolkningsprognosen kombineret med skoleprognosen giver dig svarene. Skoleprognosen er helt integreret med befolkningsprognosen.

Går behov og kapacitet op i en højere enhed på dagpasningsområdet? Og hvordan ser det ud om to år? Beregningerne fra din befolkningsprognose ligger til grund for udformningen af en dagpasningsprognose, som også er integreret i ProPlan GIS.

Vis befolkningsprognosen på nettet

En befolkningsprognose er også information til borgerne, og den kan via vores service ProPlan WEB vises på nettet, hvor alle kan studere den nærmere, se grafer og vælge, hvordan prognosen skal vises. Ser nærmere under ProPlan WEB.

Befolkningsprognosen danner grundlag for skoleprognosen, dagpasningsprognosen og ældreprognosen (Senior GIS). Ud fra den enkle antagelse, at ’vi flytter når vores bolig ikke passer til vores liv’, har vi skabt en prognosemodel så tæt på virkeligheden som muligt, for at optimere pålideligheden og dermed for sikrere resultater. ProPlan GIS er det ideelle værktøj til planlægning for dig, der vil planlægge og præge fremtiden.

Ring 86 91 29 42 eller skriv til info@boelplan.dk og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.