Vis fremtiden på nettetVis befolkningsprognosen på nettet. Spar tid – lad brugerne selv hente relevante detaljer. Få et supplement til en pdf-rapport fyldt med tabeller. Få prognosen overalt. Hvem skal se din prognose? Prognoser er meget mere end tabeller. Vælg selv, hvordan prognosen skal præsenteres.

  • Hvordan kan vi bedst formidle vores befolkningsprognose?
  • Hvilke indekstal skal vi bruge?
  • Kan vi gøre det sjovt at hente data?
  • Hvordan udvikler aldersgrupperne sig i forhold til hinanden?

Vis prognosen på nettet, spar tid for dig selv

Det sparer tid for den prognoseansvarlige, at brugerne af prognosen selv kan hente de ønskede informationer lige på den måde, de ønsker det. Og for den enkelte bruger er det langt mere fleksibelt end en rapport i pdf-format. ProplanWeb erstatter ikke nødvendigvis en rapport, men giver den enkelte medarbejder mulighed for at gå i dybden med detaljer i prognosen. Det giver også mulighed for fleksible online præsentationer af prognosen, fx for politikerne.

Mange muligheder for visning

ProplanWeb giver mulighed for en meget fleksibel visning på nettet af resultaterne. Det kan benyttes som åben visning for alle, eller det kan være formidling af resultaterne internt i kommunen, hvor man får brugernavn og password, og derefter kan få vist prognosen, helt som man ønsker det. Du kan vælge inddelingen på akserne, du kan vælge enkelte distrikter, og du kan få vist tallene som indeks, dels i forhold til et givet år, dels to selvvalgte aldersgrupper i forhold til hinanden. Du kan også få vist en befolkningspyramide og en animation af udviklingen. Billeder eller tabeller kan eksporteres til excel eller til jpg. Og sidst men ikke mindst kan du få vist udviklingen på et kort, meget illustrativt.

Følg med i den aktuelle befolkningsudvikling

Du kan også se den aktuelle udvikling i befolkningstallet måned for måned. Du får grafer for hele befolkningen, for hvert distrikt, og for de forskellige aldersgrupper. Og det hele overføres automatisk. Ideelt til at vise på jeres hjemmeside.

Hør hvor enkelt det er på 86912942 eller skriv til info@boelplan.dk