Senior GIS: Få mere ud af omsorgssystemet

Få overblik over ydelserne, i tal og på kort. Få svar på ’hvad nu hvis…..?’ spørgsmålene. Skab dit eget statistiske overblik over ydelser.

  • Har vi nok plejeboliger?
  • Visiterer vi ens i distrikterne?
  • Hvor bor de ældre, som vi passer?
  • Hvor mange ydelser skal vi regne med i fremtiden?
  • Hvad hvis folk lever længere?

Ældreprognose til beslutninger

Senior GIS gør det lettere for dig at træffe de rigtige beslutninger. Med modulet kan du analysere dine ydelser. Og du kan få overblik over, hvor og til hvem, der er visiteret ydelser. Der er tale om en overbygning til jeres omsorgssystem. Systemet beregner en prognose, som handler om ydelser, ikke bare om antal ældre, hvor man i tillæg kan få vist en detaljeret statistik over ydelserne.

Du får vist, hvor meget I yder til hver aldersgruppe, enten som antal timer, antal personer eller antal timer pr person. Du kan sammenligne andelen af visiterede mellem distrikter, hvor der er taget hensyn til forskel i køn- og aldersfordeling mellem distrikterne. Og distriktsinddelingen er helt fleksibel. Det er enkelt at skrive lister ud efter valgfrie kriterier. Hvor mange borgere får mere end så og så mange timers hjælp om ugen? Hvem over 90 år besøger vi hver uge?

Fordele ved Senior GIS til ældreprognose

  • Du kan udforme prognoser for ydelser i fremtiden
  • Du får statistik og analyser på visiterede ydelser
  • Du kan let udforme lister over personer efter forskellige selektionskriterier
  • Du får muligheden for at vise en lang række informationer på kort

Systemet giver dig en række muligheder for at vise grafer og tabeller og ikke mindst illustrationer på kortet. På den måde skaber du selv dit overblik, som du kan sende videre til andre. Data til Senior GIS kommer fra befolkningsprognosen – ProPlan GIS – og fra jeres omsorgssystem.

Integration mellem ældreprognosen og befolkningsprognosen

Skærmhåndteringen i Senior GIS minder meget om håndteringen i de andre moduler i ProPlan GIS, og mange muligheder er de samme, fx overførsel til excel og sammenligning af scenarier.

Selve beregningen af ældreprognosen kan du foretage når som helst. Typisk vil man gøre det i forbindelse med opdatering af befolkningsprognosen. Det er også muligt at beregne prognosen, hvis nogle forudsætninger ændres.

Ring 86 91 29 42 eller skriv til info@boelplan.dk og få mere at vide om Senior GIS.